Energy Control®

Introductie

Het Energy Control® product biedt u een specialistische trainingsvorm volgens de Energy Control® methode. Sinds 2004 gebruiken wij deze methode bij de behandeling van mensen met langdurige ernstige vermoeidheid. De principes van de Energy Control® methode worden ook toegepast bij Diabetes type 2, COPD en obesitas. De fysiotherapeuten die zich bezig houden met de Energy Control® methode zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Voor meer informatie over dit product kunt u het menu aan de linkerkant raadplegen.