Energy Control®

Energy Control® methode

De methode

De Energy Control® methode onderscheidt zich door het toepassen van het recent gevalideerde meetapparaat de Control®. In tegenstelling tot het onnauwkeurige en veel toegepaste werken met gemiddelde waarden op basis van uw leeftijd, zijn wij met de Control® in staat om buiten laboratorium omstandigheden het omslagpunt bij lichamelijke inspanning te meten. Het omslagpunt is uw hartslagfrequentie waarboven uw spieren, bij inspanning, gaan verzuren. Deze tijdens de test bepaalde hartslagfrequentie bij het omslagpunt, vormt de basis voor het berekenen van de hartslagfrequentie waarop u bij verschillende inspanningsniveaus optimaal traint. Het exact kunnen vaststellen van dit voor iedereen verschillende omslagpunt stelt ons daarmee in staat om een zeer nauwkeurig individueel toegesneden trainingsprogramma voor u vast te stellen.
Naast de verbetering van uw conditie krijgt u ruime aandacht voor ademhalingscontrole en ontspanning. Waar nodig kunt u een beroep doen op mental coaching, psycholoog of ondersteuning in de voeding door onze orthomoleculair therapeute.

Doelgroepen

De Energy Control® methode passen wij toe in speciale trainingsprogramma's voor de onderstaande doelgroepen.

Ernstige vermoeidheid

U kunt bij ons gebruik maken van de Energy Control® methode voor de behandeling van:

 • ME (myalgische encefalomyelitis)
 • CVS (chronisch vermoeidheid syndroom)
 • fibromyalgie
 • burnout
 • vermoeidheid na behandeling van kanker
 • herstel na hartklachten

Patiënten lijdend aan bovenstaande klachten hebben hun uithoudingsvermogen terug gebracht tot een niveau dat ze al jaren niet meer voor mogelijk hielden.

Diabetes type 2

Het behandelprotocol voor het behandelen van diabetes type 2 is gereed en wordt aangeboden aan de zorgverzekeraars om een aanvullende overeenkomst voor de vergoeding uit de aanvullende verzekering te krijgen. Dit betekent dat het tot die tijd niet voor vergoeding in aanmerking komt.
Met Energy Control® bij diabetes type 2 wordt er getraind om de volgende doelstellingen te bereiken:

Afname insuline gebruik en andere medicatie door:

 • toename glucoseverbruik in de spieren
 • toename van de insulinegevoeligheid
 • verbeterde glucosetolerantie
 • betere opname van glucose door de cel na het sporten
 • verbetering van de doorbloeding van de kleine vaatjes
 • een gunstige invloed op verstorende hormoonregulatie
 • gunstige invloed op het lichaamsgewicht
 • verbeterde lichaamssamenstelling (toename spiermassa = buffer voor glucose)

Invloed op diabetes type 2 gerelateerde aandoeningen:

 • risicovermindering hart- en vaatziekten
 • gunstig effect op de bloeddruk
 • vergroten spieruithoudingsvermogen
 • vergroten lichamelijk prestatievermogen
 • verbeteren van kwaliteit van leven, algemeen welbevinden en fitheidgevoel vanuit de stimulerende saamhorigheid van het trainen met lotgenoten

COPD

Het behandelprotocol voor COPD op basis van de Energy Control® methode hebben wij niet bij de zorgverzekeraars gecontracteerd. Bij COPD wordt er getraind om de volgende doelstellingen te bereiken:

 • verbetering van de inspanningstolerantie
 • gunstige invloed op kortademigheid
 • afname van vermoeidheid
 • verbetering van het slapen
 • verbetering van de circulatie met name in de benen
 • afname van het aantal slechte periodes
 • gunstige invloed op sputumproductie
 • verbetering van algemene spierkracht
 • gunstige invloed op het lichaamsgewicht
 • goede instelling van de medicatie

Er wordt getraind met zuurstof en de zuurstof verzadiging wordt continu in de gaten gehouden. Tevens is er aandacht voor voldoende energierijke voeding.

Obesitas

Het behandelprotocol voor obesitas op basis van de Energy Control® methode hebben wij niet bij de zorgverzekeraars gecontracteerd.

Om tijdens lichamelijke inspanning voldoende calorieën te verbranden om invloed uit te oefenen op het lichaamsgewicht dient eerst het uithoudingsvermogen verbeterd te worden. Als u door een slechte conditie niet in staat bent calorieën te verbranden zult u nooit resultaten kunnen boeken. De Energy Control® methode is bij uitstek geschikt voor een snelle, gecontroleerde opbouw van uw conditie zonder overmatige belasting van de gewrichten.
Voedingsadvies is onderdeel van het programma zodat een verbeterd voedingspatroon het verliezen van lichaamsgewicht ondersteund. Bij Energy Control® zijn wij er van overtuigd dat aanpassingen in voeding en toename van bewegen samen essentieel zijn voor een goed resultaat.

Sportbegeleiding

De Energy Control® methode passen wij ook toe voor het testen en/of begeleiden van (top)sporters. Bent u als sportvereniging of individueel sporter geïnteresseerd, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bedrijven

Ook voor bedrijven kan de Energy Control® methode uitkomst bieden in het kader van reïntegratie van werknemers met ernstige vermoeidheidsklachten, waaronder burn-out. Uw investering in deze methode zal leiden tot besparing in de kosten van verzuim. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunnen er in overleg met uw bedrijfsarts of Arbo-arts afspraken worden gemaakt ten aanzien van mogelijke wensen, zoals versnelde instroom, evaluatie en verslaglegging. Vervolgens wordt er voor uw bedrijf een individuele offerte gemaakt.