Energy Control®

Zorgverzekeraar en vergoeding

Indien u verzekerd bent bij Menzis of Achmea, dan nemen deze zorgverzekeraars de Energy Control® methode, op een eigen bijdrage van € 150,- na, voor hun rekening. Voor deelname is in dat geval een verwijzing van arts of specialist noodzakelijk. Wanneer u verzekerd bent bij een andere verzekeringsmaatschappij, dan zijn de kosten volledig voor uw rekening en is er geen verwijzing nodig.