Medische Trainingstherapie en Fitness

Medische Trainingstherapie

Sinds 1996 hebben wij ervaring met medische trainingstherapie als aanvulling op de traditionele fysiotherapie vanuit een goed toegeruste oefenzaal. Medische trainingstherapie is revalidatietraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. Hieronder leest u meer over een aantal mogelijkheden.

Revalidatie na een operatie

Na een operatieve ingreep of andere ziekenhuisopname is het zinvol om spierkracht, stabiliteit en uithoudingsvermogen die verloren zijn gegaan terug te brengen tot het niveau van voor uw klacht of operatie. U kunt daarbij onder andere denken aan revalidatie na:

  • voorste kruisbandreconstructies
  • kijkoperaties in verschillende gewrichten
  • nieuwe heupen en knieën
  • schouderoperaties
  • hernia's
  • behandeling van kanker
  • behandeling van hartklachten

Medische trainingstherapie als vervolg op de één op één behandeling

Als vervolg op de één op één behandeling in de behandelkamer kan het noodzakelijk zijn om in de oefenzaal nog aandacht te besteden aan bijvoorbeeld lenigheid, kracht en stabiliteit. Dit kan het geval zijn wanneer u in geval van pijnlijke lichaamsdelen, deze een tijdlang niet hebt kunnen of durven gebruiken. In die gevallen is het zinvol om de functies terug te brengen op het niveau van voor de klachten.

Rugscholing

Onze fysiotherapeuten hebben een eigen rugscholing protocol samengesteld gebaseerd op de nieuwste onderzoeken op dit vakgebied.
Rugscholing bij mensen met hardnekkige lage rugklachten, in aanvulling op de behandeling door onze manueeltherapeuten, neemt ook een belangrijke plaats in binnen de Medische Trainingstherapie. Door langdurige rugklachten laten de kracht, coördinatie en daarmee de stabiliteit van de rug nog wel eens te wensen over.
Rugscholing en een goede therapie leren u weer te vertrouwen op de in het dagelijks leven zo belangrijke rug. Tijdens het oefenen ontdekt u waar eventueel de grens van de belastbaarheid ligt. Daarnaast werkt het zeer motiverend om te merken hoe snel u, in de trainingsperiode, verbetering van de belastbaarheid voelt.