Orthopedische Manuele Therapie en Fysiotherapie

Consult

Het is mogelijk om op verzoek, met schriftelijke verwijzing van uw arts of specialist, een éénmalig uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek of consult uit te voeren. Tijdens dit consult wordt vastgesteld wat de aard van uw klachten zijn en of er aanleiding is voor fysiotherapeutische- dan wel manueeltherapeutische behandeling. De bevindingen van het onderzoek worden schriftelijk en met aanbevelingen terug gerapporteerd naar de verwijzer. Deze beslist vervolgens over het eventuele vervolgtraject. Het éénmalig fysiotherapeutisch consult wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.