Over Gezondheidscentrum Provitaal

Geschiedenis

Sinds 1990 de eerste fysiotherapeut in Meeden

In 1990 vestigde Bé Schmaal zich als fysiotherapeut in het Groene Kruisgebouw van de plaatselijke vereniging "Het Groene Kruis". Eerst parttime en vanaf 1992 fulltime werkzaam breidde de eigen onderneming "OMT en Fysiotherapie Meeden" zich geleidelijk aan uit. Door zich te specialiseren in de orthopedische manuele therapie werden de therapeutische mogelijkheden vergroot, waardoor het patiëntenaanbod bleef groeien.

De innoverende verbouwing

Halverwege de jaren negentig werden de plaatselijke Groene Kruis verenigingen opgeheven. In Meeden werd het gebouw aangeboden en verkocht aan Bé Schmaal.
Vooruitlopend op wat nu een algemene tendens is werd in de praktijk een ruimte gecreŽerd voor medische trainingstherapie. Vanuit de orthopedische manuele therapie opleiding had Bé Schmaal kennis gemaakt met het nut en de mogelijkheden van een goed uitgeruste oefenzaal. De na een operatie revaliderende patiënten en de patiënten waarbij een stuk medische training binnen de therapie een nuttige aanvulling betekend wisten hun weg naar Meeden te vinden.

Uitbreiding in de nieuwe eeuw

Zomer 2001 werd een nieuwe oefenzaal aangebouwd om meer ruimte te bieden aan nieuwe apparatuur, voornamelijk op het gebied van cardiotraining. Daarnaast werd een extra behandelruimte gecreëerd voor een nieuw aangetrokken collega om het toegenomen patiëntenaanbod het hoofd te kunnen bieden.

Een vernieuwende onderneming

In 2005 was het noodzakelijk om opnieuw uit te breiden. Wederom werd de accomodatie verder vergroot door het creëren van twee nieuwe behandelkamers en een kantoorruimte annex balie. Met het tot stand komen van de uitbreiding werd bovendien het startsein gegeven voor een nieuw product, Orthomoleculaire Therapie. Samen met de reeds bestaande producten en de vanuit de markt sterk toegenomen aandacht op het gebied van gezondheid en leefstijl, leidt dit tot tot een multidisciplinaire aanpak om de vitaliteit van patiënten te verbeteren en te behouden. Met name om dit multidisciplinaire karakter tot uitdrukking te laten komen werd de naam veranderd in "Gezondheidscentrum Provitaal".
Sinds mei 2012 is de voormalige dienstwoning bij de praktijk betrokken. Door een ingrijpende verbouwing werd ruimte gecreëerd voor een kleine oefenzaal. Daarnaast werd er een speciale kamer ingericht voor een nieuwe specialisatie bekkenfysiotherapie. De orthomoleculair therapeute kreeg in de nieuwe ruimte ook een nieuw onderkomen. Receptie en kantoor werden vergroot en gemoderniseerd.